AP Hogeschool Antwerpen - page 9

Het tweede gebouw na de kop is dat van de
douane ‘Noordster’. Naast dit torengebouw zet
de Provincie Antwerpen voor AP Hogeschool een
tweede campusgebouw neer. Het ontwerp van
architectenbureau Stramien wordt gebouwd door
Van Laere en zal een deel van de professionele
bacheloropleidingen van het departement
Wetenschap en Techniek huisvesten – goed voor
1500 studenten.
Het ontwerp van dit campusgebouw is gestuurd
en bepaald door een 3-tal hoofdfuncties met een
eigen karakter en noden: publieke voorzieningen
zoals onthaal, secretariaat en cafetaria, labo’s
voor hoogtechnologisch onderwijs, en leslokalen
en aula’s voor studie en ontmoeting.
Het gelijkvloers van dit campusgebouw is open en
bevat de publieke functies. In deze transitruimte
wordt de overgang gemaakt tussen stad, straat
en hogeschool. Op de eerste verdieping bevinden
zich alle labo’s, gegroepeerd rondom de centrale
groene patio. Zij vormen het hart van het gebouw.
De bovenbouw aan de Ellermanstraat biedt plaats
aan de diverse les- en ICT-lokalen, studie- en
vergaderruimten. De skeletstructuur biedt op
deze verdiepingen de mogelijkheid tot eenvoudige
en flexibele invulling van de beschikbare ruimte.
In totaal telt het gebouw 13000 m².
De patio van het tweede campusgebouw is meer
dan een binnentuin. Het is de centrale ruimte
waarrond ontmoeting en gemeenschappelijke
functies worden gegroepeerd. Rond de patio is
ruimte voor circulatie voorzien die als een spiraal
doorheen het gebouw loopt.
Leuk om weten is dat het ontwerp van dit
campusgebouw een weerspiegeling zal zijn
van de opleidingen die er gegeven worden. Zo
worden elektriciteitsleidingen niet verstopt in de
ruwbouw, maar zichtbaar verwerkt in de muren.
Er wordt ook sterk geïnvesteerd in alternatieve
warmte- en energietechnieken zoals Thermal
Grid, warmtekrachtkoppeling en thermische
panelen. Deze zullen dienen voor elektriciteit-
en warmwatervoorziening, maar evengoed als
didactisch materiaal voor de studenten.
Nog verderop in het Park Spoor Noord bevindt
zich het sluitstuk van campus Spoor Noord:
de Sporthal Parkloods waar de studenten
Lichamelijke Opvoeding nu al les volgen en
sporten.
SPOOR NOORD 2
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook