AP Hogeschool Antwerpen - page 7

Op de kop van Spoor Noord, aan de kruising
van de Ellermanstraat met de Italiëlei, komt het
eerste gebouw van campus Spoor Noord. Het
ontwerp van Poponcini & Lootens wordt gebouwd
door Interbuild en Willemen. AP Hogeschool
investeert 65.000.000 euro in dit project.
Het campusgebouw heeft een omvang van ca.
30.000m² en zal plaats bieden aan 3500 studenten
uit de professionele bacheloropleidingen van
de departementen Gezondheid en Welzijn, en
Onderwijs en Training.
De nieuwbouw is opgebouwd uit een
trapeziumvormige hoofdbouw, gelegen aan de
Noorderplaats (Italiëlei), een rechthoekige bouw
aan de Ellermanstraat, een langgerekte laagbouw
aan de Noorderlaan en tot slot een binnenplaats
met auditoria, een groene zone en een helling
naar de uitgestrekte ondergrondse parking.
De architecten ontwierpen een betonnen
honingraatschil waaraan het gebouw is
opgehangen. De mooie witte gekruiste
gevelelementen hebben naast een esthetische
functie ook een zonwerend effect.
Patrick Lootens van Poponcini & Lootens: “Het
ontwerp wil de idee van een ‘open’ campus
realiseren binnen een gelimiteerd bouwblok.
Dit ontwerp kiest resoluut voor een centrale
groene patio waaraan de gemeenschappelijke
hoofdfuncties liggen ontsloten door een glazen
rondgang. Door haar sterke architecturale
expressie en gedurfde volumewerking gedraagt
het gebouw zich als een fier nieuw ‘personage’ in
‘t Stad.”
AP Hogeschool streeft met dit project naar een
ontwerp dat past binnen het stedenbouwkundig
concept en de identiteit van Spoor Noord.
De stedelijke trap aan de voorzijde van het
gebouw brengt het park tot aan de Italiëlei.
Het ontwerp integreert op een harmonieuze
wijze de nieuwe parkbrug die uitmondt in de
parkhelling die letterlijk langs, op en onder het
hogeschoolgebouw loopt.
SPOOR NOORD 1
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...20
Powered by FlippingBook