AP Hogeschool Antwerpen - page 3

De Artesis Plantijn Hogeschool bouwt volop aan een nieuwe campus op Spoor Noord.
Vanaf academiejaar 2015-2016 zullen 5000 studenten van de AP Hogeschool er les volgen.
Hiermee engageert de hogeschool zich als partner in de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel op Spoor
Noord, waar de vroegere NMBS-terreinen nieuw leven worden ingeblazen.
Geschenk van de stad
Spoor Noord is een wijk in volle bloei. De stad Antwerpen heeft hiervoor de aanzet gegeven door er een
hedendaags, duurzaam en uitgestrekt stadspark van 18 hectaren te maken. Een groene long in het noorden
van de stad, waar onze studenten rust en ontspanning zullen kunnen vinden. Campus Spoor Noord van de AP
Hogeschool sluit perfect aan bij deze oase in de stad, door er groene tinten aan toe te voegen: ecologische
daken, een patio en een binnentuin.
Het is op deze spannende plek in de stad, waar niet alleen onderwijs en werk, maar ook ontspanning, cultuur,
sport en ontmoetingen tussen verschillende generaties centraal staan, dat de AP Hogeschool haar nieuwe
campus bouwt.
Geschenk aan de stad
Zoals Spoor Noord een geschenk is van de stad, zo wil campus Spoor Noord van AP Hogeschool ook
een geschenk zijn aan de stad. Met dit nieuwe project krijgt Antwerpen er een ijkpunt bij. Het prachtige
campusgebouw op de kop van Spoor Noord vormt, samen met de fietsersbrug, een nieuwe poort tot de stad en
wordt zo de evenknie van het nieuwe justitiepaleis – ook wel het vlinderpaleis genoemd – aan de zuidelijke kant
van de Leien.
Van zodra de studenten van maar liefst 14 bacheloropleidingen in academiejaar 2015-2016 hun intrek nemen
in de nieuwe campus, zal de AP Hogeschool de hele stad bestrijken: van op het Zuid (Koninklijk Conservatorium
Antwerpen) over het centrum (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Kronenburg, Meistraat, Lange
Nieuwstraat) tot aan het noorden van de stad (Campus Spoor Noord).
Pascale De Groote
algemeen directeur AP Hogeschool
NIEUW IJKPUNT
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...20
Powered by FlippingBook