AP Hogeschool Antwerpen - page 10

De voormalige ‘Werkplaats voor Diesel-Tractiemotoren’
in Park Spoor Noord kreeg een nieuwe bestemming:
Sporthal Parkloods. De voormalige treinloods herbergt
nu de nieuwbouwsporthal van AP Hogeschool, een
evenementenhal, een buurtsporthal en enkele kleinere
zaaltjes.
In september 2011 nam de AP Hogeschool de
nieuwbouwsporthal in gebruik. De bachelorstudenten
Secundair Onderwijs met keuzetraject lichamelijke
opvoeding sporten en volgen er les. Naast de
sportinfrastructuur zijn er ook leslokalen voorzien voor
de theorievakken zodat pendelen van de ene locatie naar
de andere beperkt wordt. Voor de zwemlessen maken de
studenten de verplaatsing naar het compleet vernieuwde
‘Oude badhuis’, een eindje verderop in Antwerpen-Noord.
Vanaf september 2015 zullen ook de andere theorielessen
op campus Spoor Noord doorgaan.
De Sporthal Parkloods is gerealiseerd door een
samenwerking tussen AP Hogeschool en de Stad
Antwerpen. AP participeerde voor een bedrag van
1.750.000 euro.
SPORTHAL PARKLOODS
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook